Mức Thưởng Contest Hàng Tháng

Cho bất kỳ bạn nào win camp đầu tiên tối thiểu 10 áo tặng 100.000 đ Bonus.

Số áo / Tháng Thưởng Thưởng thêm
50-100 200,000
100-300 500,000
300-500 1,000,000
500-800 2,000,000
800-1000 3,000,000
1000-1500 4,000,000 Ăn trưa + chém gió cùng Ad & các Seller khác (Ad đãi)
1500-2000 6,000,000 Quà tặng đặc biệt của Ad + Ăn trưa, chém gió với Ad
2000-3000 10,000,000 Quà tặng đặc biệt của Ad + Ăn trưa, chém gió với Ad
3000-5000 15,000,000 Quà tặng đặc biệt của Ad + Ăn trưa, chém gió với Ad + 1 case study từ A-Z (case có giá trị 1 lần)
>5000 25,000,000 Quà tặng đặc biệt của Ad + Ăn trưa, chém gió với Ad + 1 case study từ A-Z (case có giá trị 1 lần)

Ngoài ra, tuỳ tháng sẽ có thêm một vài chương trình Contest khác để bạn có động lực bán áo nhiều hơn nữa.